Informacja dla rodziców uczniów korzystających odpłatnie za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dostarczane są do trzech placówek Szkolna 24, Zabielskiego (Przedszkole) i Stanki 14 w jednorazowych pojemnikach – (zupa i drugie danie z surówką), każdy uczeń korzystający z obiadów otrzymuje porcję i ma możliwość zjedzenia na przerwach obiadowych. Każdego dnia jest liczony obiad więc jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole to nie korzysta […]

Czytaj dalej


List dyrektora do uczniów, rodziców i nauczycieli

Szanowne Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły. Drodzy Uczniowie i Rodzice, Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/21. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że nauka w Nowym Roku Szkolnym będzie odbywała się w tradycyjny sposób, że uczniowie będą mogli chodzić do szkoły, by rozwijać własne pasje i zainteresowania. Niech codzienne zaangażowanie […]

Czytaj dalej


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

W związku z panującą epidemią nie przewiduje się tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21. Rozpoczęcie roku odbędzie się o godz.8:00 wg ustalonych zasad z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowe zakrycie ust i nosa). Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/21 odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy autobusów obowiązujacym w poprzednim roku szkolnym. Wejście do szkoły […]

Czytaj dalej


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21

Zakupu podręczników do wszystkich zajęć  edukacyjnych za wyjątkiem religii dla uczniów dokonuje szkoła. W nadchodzącym roku szkolnym 2020/21 zestawy podręczników dla 5 latków oraz oddziału przedszkolnego (zerówki) zostały zamówione przez wychowawców grup i będą do kupienia wraz z rozpoczęciem roku.  Tak jak w przypadku klas I – VIII, rodzice 5 i 6 latków we własnym […]

Czytaj dalej