Podsumowanie zbiórki dla Nikosia

Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie pod kierunkiem koordynatora Joanny Zawadzkiej w dniach 19-23.10.2020r. Przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz śmiertelnie chorego Nikodema. Zbiórki przeprowadzone były w czasie pierwszych godzin lekcyjnych przez dwuosobowe zespoły wolontariuszy. Łącznie zebrano 2200 zł. W imieniu Nikosia dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom oraz pracownikom szkoły za ten „Dar serca”.

Czytaj dalej


Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W dniu 23 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To wyjątkowe święto odbywało się w wyjątkowych okolicznościach, spowodowanych obostrzeniami, które wymusza na nas pandemia.  Dlatego w sali gimnastycznej zgromadziło się niewielkie grono uczestników i gości. Świadkami tego ważnego wydarzenia byli: Pan Piotr Milewski Sekretarz Gminy Rajgród,

Czytaj dalej


Informacje nauczanie zdalne

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły ze względu na wprowadzeniem nowych obostrzeń zajęcia w klasach IV-VIII od 26 października 2020 r. będą realizowane w formie zdalnej. Uczniowie klas I – III, zerówki, przedszkolaki oraz uczniowie oddziału specjalnego i realizujący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, mają zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem. Zajęcia będą prowadzone przez […]

Czytaj dalej


Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

Od września 2020 r. nasza szkoła uczestniczy w programie profilaktycznym uruchomionym  przez Państwową Inspekcję Pracy programie profilaktycznym „Bezpiecznie w szkole”. Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program jest wsparciem dla […]

Czytaj dalej