Warsztaty edukacyjne GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 22 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne z eksperymentami chemiczno – fizycznymi. Warsztaty zostały zorganizowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., przeprowadzone zostały przez przedstawicieli firmy Smart Lab. Po prezentacji sponsora i krótkiej prelekcji dotyczącej warsztatów, zaplanowanych doświadczeń oraz zasad BHP uczniowie mogli przyglądać się doświadczeniom w zakresie wykorzystywania paliw gazowych i samodzielnie uczestniczyć w eksperymentach. Młodzież zajęła się wykrywaniem dwutlenku węgla i jego wpływem na środowisko naturalne. Uczniowie poznali właściwości ciekłego azotu i możliwości wykorzystania ich w przemyśle spożywczym lub medycynie. „Produkowali” prąd elektryczny, tworzyli “mini – tornada” w butelkach, wytwarzali mgłę i chmury. Następnie wyciągali wnioski i tworzyli dokumentację z przeprowadzonych eksperymentów. Warsztaty pokazały ciekawą stronę nauk ścisłych i zachęciły do dalszego poznawania ich tajników. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, atrakcyjne nagrody i upominki.