Szkolenie „Szkoła w chmurze”

„Szkoła w chmurze” to temat pierwszego szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie przeprowadzonego w ramach projektu „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych”, Działania 3.1, Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. W projekcie zaplanowano cykl 5 szkoleń. W sumie jest to 18 godzin dydaktycznych. Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi on-line w procesie dydaktycznym. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 3825 zł.

Koordynator projektu

Arkadiusz Klimaszewski