Informacje nauczanie zdalne

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły ze względu na wprowadzeniem nowych obostrzeń zajęcia w klasach IV-VIII od 26 października 2020 r. będą realizowane w formie zdalnej.

Uczniowie klas I – III, zerówki, przedszkolaki oraz uczniowie oddziału specjalnego i realizujący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, mają zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w czasie rzeczywistym tj. zgodnie z planem lekcji. W pierwszym tygodniu z wykorzystaniem e-dziennika oraz platform edukacyjnych e-podręczniki, wsipnet. W trakcie pierwszego tygodnia nauki zdalnej wdrażane będą lekcje online z wykorzystaniem wbudowanej w e-dziennik platformy ZETO Meet. Wszelkie dokładne informacje przekazywane będą rodzicom i uczniom przez wychowawców klas.