Podsumowanie zbiórki dla Nikosia

Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie pod kierunkiem koordynatora Joanny Zawadzkiej w dniach 19-23.10.2020r. Przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz śmiertelnie chorego Nikodema. Zbiórki przeprowadzone były w czasie pierwszych godzin lekcyjnych przez dwuosobowe zespoły wolontariuszy. Łącznie zebrano 2200 zł. W imieniu Nikosia dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom oraz pracownikom szkoły za ten „Dar serca”.

Czytaj dalej


Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W dniu 23 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To wyjątkowe święto odbywało się w wyjątkowych okolicznościach, spowodowanych obostrzeniami, które wymusza na nas pandemia.  Dlatego w sali gimnastycznej zgromadziło się niewielkie grono uczestników i gości. Świadkami tego ważnego wydarzenia byli: Pan Piotr Milewski Sekretarz Gminy Rajgród,

Czytaj dalej


Informacje nauczanie zdalne

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły ze względu na wprowadzeniem nowych obostrzeń zajęcia w klasach IV-VIII od 26 października 2020 r. będą realizowane w formie zdalnej. Uczniowie klas I – III, zerówki, przedszkolaki oraz uczniowie oddziału specjalnego i realizujący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, mają zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem. Zajęcia będą prowadzone przez […]

Czytaj dalej


Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

Od września 2020 r. nasza szkoła uczestniczy w programie profilaktycznym uruchomionym  przez Państwową Inspekcję Pracy programie profilaktycznym „Bezpiecznie w szkole”. Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program jest wsparciem dla […]

Czytaj dalej


Spotkania z przedstawicielami policji

W dniu 12 października w naszej szkole odbyły się spotkania najmłodszych uczniów z policjantkami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas prowadzonych zajęć przedstawicielki policji rozmawiały z uczniami o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze, zwracając uwagę na zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniły też dlaczego w samochodzie wszyscy  muszą mieć zapięte pasy a […]

Czytaj dalej


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 9 października 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla wszystkich prawdziwe święto demokracji. Swoich przedstawicieli wybierali uczniowie klas 4-8, ważne głosy oddali  również  nauczyciele oraz Pan Dyrektor. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na karcie, która następnie została […]

Czytaj dalej