Spotkania z przedstawicielami policji

W dniu 12 października w naszej szkole odbyły się spotkania najmłodszych uczniów z policjantkami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas prowadzonych zajęć przedstawicielki policji rozmawiały z uczniami o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze, zwracając uwagę na zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniły też dlaczego w samochodzie wszyscy  muszą mieć zapięte pasy a […]

Czytaj dalej


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 9 października 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla wszystkich prawdziwe święto demokracji. Swoich przedstawicieli wybierali uczniowie klas 4-8, ważne głosy oddali  również  nauczyciele oraz Pan Dyrektor. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na karcie, która następnie została […]

Czytaj dalej


Szkolenie „Szkoła w chmurze”

„Szkoła w chmurze” to temat pierwszego szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie przeprowadzonego w ramach projektu „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych”, Działania 3.1, Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. W projekcie zaplanowano cykl 5 szkoleń. W sumie jest to […]

Czytaj dalej


Światowy dzień tabliczki mnożenia

W dniu 2 października 2020 r. w szkołach odbyła się X edycja akcji edukacyjnej „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Jej celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. W naszej szkole z każdej klasy, nauczyciele matematyki wyłonili Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Julia Witulewska […]

Czytaj dalej


Informacja dla rodziców uczniów korzystających odpłatnie za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dostarczane są do trzech placówek Szkolna 24, Zabielskiego (Przedszkole) i Stanki 14 w jednorazowych pojemnikach – (zupa i drugie danie z surówką), każdy uczeń korzystający z obiadów otrzymuje porcję i ma możliwość zjedzenia na przerwach obiadowych. Każdego dnia jest liczony obiad więc jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole to nie korzysta […]

Czytaj dalej


List dyrektora do uczniów, rodziców i nauczycieli

Szanowne Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły. Drodzy Uczniowie i Rodzice, Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/21. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że nauka w Nowym Roku Szkolnym będzie odbywała się w tradycyjny sposób, że uczniowie będą mogli chodzić do szkoły, by rozwijać własne pasje i zainteresowania. Niech codzienne zaangażowanie […]

Czytaj dalej