Historia Gimnazjum w Rajgrodzie

O PATRONIE

Ks. Józef Radwański urodził się 10 marca 1891 roku w Warszawie. Ukończył szkołę średnią w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 roku w Płocku jako kapłan diecezji Płockiej. Od 11 listopada 1925 roku dekretem Buli został kapłanem nowo powstałej diecezji łomżyńskiej. Ponieważ zgłosił się do prymasa Polski jako chętny do pracy wśród polonii francuskiej, od 1926 roku pracuje wśród Polaków we Francji: Nancy, później Bruey (gdzie wybudował kościół w 1930 roku). Od marca 1928 roku był dziekanem w północnej części Francji (duszpasterstwa polonijnego). 


31 marca 1931 roku po 8 latach pracy w duszpasterstwie polonijnym został zwolniony z obowiązków duszpasterskich we Francji i powrócił do kraju. 13 kwietnia 1934 roku został proboszczem parafii w Rajgrodzie. W 1936 roku przy nowym kościele wraz z wiernymi pobudował dużą plebanię murowaną. Wykonano też plany na budowę domu parafialnego, w którym zaplanowano dużą salę za sceną, jednak plany pokrzyżowała wojna. W trakcie jego pracy duszpasterskiej bardzo aktywnie rozwinęły się i działały organizacje: Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, harcerstwo, wysoki poziom reprezentowała parafialna orkiestra dęta. Organizowane były kursy szycia , gotowania.

To również ks. Józef Radwański był jednym z pomysłodawców i organizatorów budowy nowej szkoły (obecnie istniejącej). Pod jej budowę dokonał zmiany placu na jedno

z najpiękniejszych miejsc w Rajgrodzie. W czasie II wojny światowej był żołnierzem w szeregach ZWZ następnie AK. Na terenie białostockiego okręgu AK – obwód augustowski, pełniąc funkcję kierownika propagandy w terenie obwodu. Posiadał stopień podporucznika i pseudonim „Bywały”. Przed zbliżającą się wojną z Niemcami organizował nabożeństwa podczas których wygłaszał patriotyczne kazania. Mocno zaangażowany w działalność konspiracyjną.

25 września 1940 r. został podstępnie aresztowany przez NKWD. Nakazano przywieść mu do Grajewa dość dużą sumę pieniędzy (kontrybucja). Gdy proboszcz zawiózł je osobiście natychmiast został aresztowany. Parafianie udali się procesyjnie do swojego proboszcza aresztowanego w Grajewie. Tam Rosjanie oświadczyli, że zanim powrócą do domów ks. Radwański będzie w domu. Niestety został nieludzko zbity i wysłany do Łomży, a następnie do Mińska. Jak wspomniał jeden z więźniów był tak zbity, że nie poznał własnego „ks. proboszcza”. 27 maja 1941 r. Trybunał Wojenny w Mińsku skazał ks. Józefa Radwańskiego na karę śmierci przez rozstrzelanie i konfiskatę mienia. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych przez dowództwo AK. W kościele pod chórem znajduje się tablica upamiętniająca te wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *