Zakończenie roku szkolnego 2015/16

Zakończenie roku szkolnego 2015/16

W piątek 24 czerwca 2016 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Zaczęło się od mszy św. w Rajgrodzkim Sanktuarium, którą odprawił ks. Piotr Magiera. Na mszy obecni byli uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz poczty sztandarowe z gimnazjum i szkoły podstawowej. Na uroczystości w Gimnazjum przybyli: przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Dziądziak, a w imieniu władz samorządowych Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki. Dyrektor szkoły Zygmunt Tarnacki omówił wyniki nauczania w roku szkolnym, w tym także rezultaty egzaminu gimnazjalnego. Stwierdził, że tegoroczne wyniki egzaminów wypadły bardzo dobrze i prawie we wszystkich częściach są wyższe średnio niz średnie wyniki krajowe, wojewódzkie a także powiatowe.

Po zmianie pocztu sztandarowego i ślubowaniu absolwentów przystąpiono do wręczania najlepszym uczniom świadectw i nagród. Następnie nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie wręczył Pan Burmistrz Ireneusz Gliniecki. Osiągnięcia te prezentował podczas uroczystości nauczyciel Andrzej Graczewski. Burmistrz pogratulował uczniom i nauczycielom za tak dużo wybitnych osiągnięć rangi powiatowej, wojewódzkiej a nawet krajowej.

Dyrektor w imieniu własnym, uczniów i nauczycieli podziękował sponsorom nagród:

  • Burmistrzowi Rajgrodu Ireneuszowi Glinieckiemu,
  • Urszuli i Andrzejowi Grajewskim – Bar „Smakosz”,
  • Ireneuszowi i Robertowi Nerkowskim – „Piekarnia Rajgród”.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: