Inauguracja roku szkolnego 2016/17

W dniu 1 września 2016 odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17.

W apelu wzięli udział zaproszeni goście:

  • Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Gisztarowicz,
  • Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Dziądziak
  • oraz grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie.

W nowym roku szkolnym przywitał wszystkich Pan dyrektor Zygmunt Tarnacki, poinformował o głównych priorytetach polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym w dalszej kolejności przedstawił uczniom kto i z jakich przedmiotów będzie uczył ich oraz, kto będzie wychowawcą w ich klasie.

Następnie odbyły się spotkania klas II i III z wychowawcami, natomiast uczniowie klas pierwszych dokonali losowania klas.