Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

W dniu 18 października 2016 roku w Szkole Podstawowej w Szczuczynie – z udziałem władz samorządowych powiatu grajewskiego i gmin, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego – dokonano podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół za rok 2015/2016.

Bardzo dobrze w stawce 8 szkół zaprezentowało się rajgrodzkie gimnazjum, które w klasyfikacji generalnej zajęło III miejsce w powiecie, I lokatę w klasyfikacji chłopców, zaś IV w klasyfikacji dziewcząt. G

imnazjaliści zajęli również dobrą 39 lokatę w końcowej klasyfikacji na szczeblu wojewódzkim /chłopcy w klasyfikacji wojewódzkiej uplasowali się na 13 miejscu!!!!/.

Warto dodać że w klasyfikacji chłopców rajgrodzcy gimnazjaliści triumfowali po raz czwarty z rzędu.