Spotkanie profilaktyczne z policją

Spotkanie profilaktyczne z policją

W dniu 8 grudnia 2016r. w Gimnazjum w Rajgrodzie odbyły się zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z przedstawicielami Policji ds. nieletnich Panią Joanną Kiluk i Panią Grażyną Rodzeń. W zajęciach uczestniczyli uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej oraz rodzice. Tematem przewodnim spotkania była: „Odpowiedzialność prawna nieletnich wobec agresji i przemocy”. Uczniów i rodziców zapoznano z formami agresji i przemocy oraz ich konsekwencjami prawnymi, wynikającymi z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: