Spotkanie profilaktyczne z policją

W dniu 8 grudnia 2016r. w Gimnazjum w Rajgrodzie odbyły się zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z przedstawicielami Policji ds. nieletnich Panią Joanną Kiluk i Panią Grażyną Rodzeń. W zajęciach uczestniczyli uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej oraz rodzice. Tematem przewodnim spotkania była: „Odpowiedzialność prawna nieletnich wobec agresji i przemocy”. Uczniów i rodziców zapoznano z formami agresji i przemocy oraz ich konsekwencjami prawnymi, wynikającymi z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.