Podsumowanie konkursu „Przerwij milczenie”

Podsumowanie konkursu „Przerwij milczenie”

W dniu 19 grudnia 2016r. odbyło się podsumowanie konkursu profilaktycznego pt:. ,,Przerwijmy milczenie” . Organizatorami konkursu byli: Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, Starostwo Powiatowe, Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu grajewskiego. Konkurs był adresowany do uczniów z klas I III gimnazjum.

Głównym celem konkursu było uświadomienie problemu przemocy, kształtowanie emocjonalnej wrażliwości na cierpienie innych, empatii wobec ofiary przemocy, rozwijanie i kształtowanie postaw bez użycia przemocy, szczególnie wobec kobiet i dziewcząt, nagłośnienie problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu grajewskiego oraz wskazanie instytucji pomocowych. Wśród osób nagrodzonych w konkursie znalazły się Weronika Bączkowska, która zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce przypadło dla Pauliny Trypus na trzecim miejscu uplasowała się Paulina Drozd a wyróżnienie otrzymała Ewelina Koniecko.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: