Depresja jako choroba cywilizacyjna – spotkanie z psychologiem.

W dniu 15 maja 2017 r. w Gimnazjum w Rajgrodzie odbyło się spotkanie gimnazjalistów  z psycholog Beatą Andryszczyk z Poradni Pedagogiczno –  Psychologicznej w Grajewie. Prowadząca rozmawiała z uczniami na temat depresji u dzieci i młodzieży. Jest ona częstym zjawiskiem obecnie występującym w szkołach. Pani psycholog powiedziała, czym jest depresja, jakie SA jej objawy u dzieci i młodzieży, co robić w przypadku rozpoznawania objawów, do jakich specjalistów się zgłosić. Depresje stwierdza się u 2 % dzieci (dotyka ona równie często dziewczynki i chłopców)oraz nawet u 8 % nastolatków (częściej chorują dziewczęta). Szacuje się, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą występować u 20 % nastolatków a niektóre źródła podają, że objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka. Uczniowie byli zainteresowani tematem spotkania, zadawali pytania.

Teresa Stryjecka