Udział w projekcie edukacyjnym „Czas na zdrowie”

Udział w projekcie edukacyjnym „Czas na zdrowie”

W  kwietniu  2017 r. Gimnazjum im. ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie, przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Organizatorem projektu jest Fundacja BOŚ z Warszawy. Edycja konkursu została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rolnictwa, Ministra Sportu i Turystyki, a także Rzecznika Praw Dziecka. Głównym celem projektu jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia, w tym powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania oraz  promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Podsumowaniem  projektu ,,Czas na zdrowie” jest organizacja ,,Festynu Zdrowia”, czyli praktyczne wypromowanie postaw prozdrowotnych oraz  żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej.  Projekt „Czas na zdrowie”, prowadzony  jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i składa się z dwóch etapów:
ROZGRZEWKA
Etap przygotowawczy, który polega na powołaniu  10-osobowych zespołów, zdobyciu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej i zdrowego stylu życia, wypromowaniu wiedzy   na forum szkoły oraz przygotowaniu scenariusza i promocji ,,Festynu Zdrowia” wśród społeczności lokalnej;
FESTYN ZDROWIA
To II etap konkursu,  polegający na organizacji ,,Festynu Zdrowia” z udziałem zaproszonych gości. Konkurs prowadzony jest internetowo. Zarejestrowani uczestnicy, mają za zadanie  przesyłać do oceny raporty,  z realizacji wszystkich zadań, według terminarza zamieszczonego na stronie konkursu. Za przebieg projektu w naszej szkole odpowiedzialna jest  Jolanta Rejkiewicz, pedagog szkolny.
PREZENTACJA ZESPOŁU KONKURSOWEGO
Drużyna uczniów, która będzie reprezentowała naszą szkołę w konkursie „Czas na zdrowie” nosi nazwę „GimEkoRajki”.
W skład zespołu konkursowego wchodzą następujący uczniowie:

 1. Paulina Drozd – szefowa zespołu
 2. Paulina Fiedorow
 3. Dominika Toczyłowska
 4. Julia Stryjecka
 5. Amelia Niedźwiedzka
 6. Gabriela Niedźwiecka
 7. Natalia Babul
 8. Julia Musiał
 9. Aleksandra Kosińska
 10. Ewelina Kapla

W  konkursie  „Czas na zdrowie” bierze   udział cała  szkoła, zarówno uczniowie, jak i  nauczyciele oraz rodzice.
ZADANIA DO WYKONANIA W I ETAPIE – ROZGRZEWKA
ZADANIE 1.1 – BUDUJEMY ZESPÓŁ „GimEkoRajki”
ZADANIE 1.2 – PREZENTUJEMY   ZDOBYTĄ WIEDZĘ
1.2.1. Zapoznanie się z tematyką rolnictwa ekologicznego
1.2.2. Przygotowanie prezentacji
ZADANIE 1.3 – PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA FESTYNU ZDROWIA
1.3.1. Zorganizowanie szkolnego pokazu filmowego pt. „Śmietnik w mojej głowie”
1.3.2. Organizacja zdrowego poczęstunku
1.3.3. Organizacja zabaw grupowych
1.3.4. Wyznaczenie osób koordynujących, wspomagających, wolontariuszy, zaproszenie gości
ZADANIE 1.4 – PLANUJEMY PROMOCJĘ.

 • 14 maja 2017 – termin na złożenie raportu z I etapu – Rozgrzewka.

ZADANIA DO WYKONANIA W II ETAPIE – ,,FESTYN ZDROWIA”
ZADANIE 2.1  POKAZ FILMÓW ,,Śmietnik w mojej głowie”
ZADANIE 2.2 ORGANIZACJA ZDROWEGO POCZĘSTUNKU
ZADANIE 2.3 ORGANIZACJA GIER I ZABAW RUCHOWYCH
ZADANIE 2.4  FILM Z FESTYNU ZDROWIA, OBECNOŚĆ GOŚCI HONOROWYCH

TERMINY: .

 • 9 czerwiec 2017 przeprowadzenie ,,Festynu Zdrowia”
 • 30 czerwiec – termin złożenia raportu z ,,Festynu Zdrowia”

W  ramach  realizacji projektu ,,Czas na zdrowie” uczniowie wzięli udział w wycieczce, do gospodarstwa ekologicznego oraz do pasieki. Ponadto odbyła się prelekcja z lekarzem, na temat  prawidłowego  odżywiania oraz skutków, wynikających z braku aktywności fizycznej. Przedstawiciele Sanepidu omówili z uczniami profilaktykę dopalaczy, a pracownicy Policji aspekty prawne.
Uczniowie zostali włączeni do  udziału w wielu konkursach m.in. :

 • konkursu pod hasłem: ,,Zdrowe śniadanie”
 • konkursu na plakat pod hasłem: ,,Żyję zdrowo”
 • konkursu na gazetkę klasową pod hasłem: ,, Jak żyć zdrowo?”
 • konkursu wiedzy o zdrowiu
 • konkursu rozpoznawania smaku
 • konkursu rzeźbienia w owocach i warzywach

Udział w projekcie uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia, uświadamia uczniom, nauczycielom i rodzicom, jak  ważne jest zdrowe  odżywianie oraz aktywność sportowa.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: