Zakończenie roku szkolnego 2016/17

Zakończenie roku szkolnego 2016/17

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość do Gimnazjum przybyli: Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Dziądziak, a także wielu rodziców. Następnie dyrektor szkoły  dokonał podsumowania całorocznej pracy uczniów i nauczycieli oraz wręczył najlepszym uczniom nagrody za:

  • wysokie wyniki w nauce,
  • wzorową frekwencję,
  • czytelnictwo,
  • najlepszy wynik z egzaminów gimnazjalnych,
  • najwyższe lokaty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych,
  • wysokie miejsca w rywalizacji sportowej.

oraz stypendia ufundowane przez Urząd Miejski w Rajgrodzie. Fundatorem nagród była Rada Rodziców Gimnazjum w Rajgrodzie. Po wręczeniu nagród nastąpiła uroczystość, podczas której Burmistrz Rajgrodu Pan Ireneusz Gliniecki podziękował za wieloletnia pracę, przechodzącemu na emeryturę dyrektorowi szkoły Zygmuntowi Tarnackiemu, pożegnano również przechodzącą na emeryturę wieloletnią nauczycielkę gimnazjum Panią Helenę Zimińską. Na zakończenie uroczystości dyrektor w imieniu własnym i Rady Pedagogicznej złożył życzenia wszystkim uczniom: „wesołych, zdrowych, miłych, słonecznych wakacji, nie zapomnijcie, że jesteście cały czas uczniami naszej szkoły, życzę żebyście wszyscy cali i zdrowi i wypoczęci wrócili we wrześniu do szkoły”. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach odebrali świadectwa, po czym udali się na wakacyjny wypoczynek.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: