Opowieści Wielkiej Księgi

Opowieści Wielkiej Księgi

Spektakl ,,Opowieści Wielkiej Księgi’’ stara się przedstawić wybrane fragmenty Biblii w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, a więc pozbawionej wąskiej interpretacji czy naleciałości kulturowych. Przewodnikiem po dawnych (od stworzenia świata i pierwszych ludzi, poprzez potop, dramat Kaina i Abla, Hioba, psalmy Dawida, pisma Pawła Apostoła), a czasem i przyszłych (Apokalipsa) dziejach, będzie nam ona sama – Księga, która dla każdego z nas niesie wiele inspiracji i zagadek. Postacie dramatu przedstawione zostały w historycznych kostiumach i realiach scenicznych. Spektakl wystawiony przez Teatr ARTENES z Wrocławia w Domu Kultury w Grajewie w dniu 8 grudnia 2017 r.  obejrzeli uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VII, VI i V szkoły podstawowej. Wyjazdy zorganizowały polonistka Teresa Stryjecka we współpracy z Barbarą Darkowską oraz Emilia Skowronek.

Teresa Stryjecka

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: