Opowieści Wielkiej Księgi

Spektakl ,,Opowieści Wielkiej Księgi’’ stara się przedstawić wybrane fragmenty Biblii w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, a więc pozbawionej wąskiej interpretacji czy naleciałości kulturowych. Przewodnikiem po dawnych (od stworzenia świata i pierwszych ludzi, poprzez potop, dramat Kaina i Abla, Hioba, psalmy Dawida, pisma Pawła Apostoła), a czasem i przyszłych (Apokalipsa) dziejach, będzie nam ona sama – Księga, która dla każdego z nas niesie wiele inspiracji i zagadek. Postacie dramatu przedstawione zostały w historycznych kostiumach i realiach scenicznych. Spektakl wystawiony przez Teatr ARTENES z Wrocławia w Domu Kultury w Grajewie w dniu 8 grudnia 2017 r.  obejrzeli uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VII, VI i V szkoły podstawowej. Wyjazdy zorganizowały polonistka Teresa Stryjecka we współpracy z Barbarą Darkowską oraz Emilia Skowronek.

Teresa Stryjecka