Działalność Szkolnego Koła Caritas

W dniach 8 – 9 grudnia  tego roku, w sklepie Biedronka w Rajgrodzie, uczniowie z oddziałów gimnazjalnych i klasy VII naszej szkoły, przeprowadzili zbiórkę żywności dla najuboższych. W akcji zorganizowanej przez Szkolne Koło Caritas, kierowanej przez Wiesławę Zimińską, uczestniczyło 39 młodych wolontariuszy, którzy spotykali się z dużą życzliwością kupujących. W sumie zebrano ponad 300 kg żywności.

Wiesława Zimińska