Bezpieczny Puchatek

Bezpieczny Puchatek

W roku szkolnym   2017/2018  uczniowie kl. I  Szkoły  Podstawowej  w Rajgrodzie realizowali IX edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.  Z wielkim zapałem i satysfakcją wypełniały książeczki otrzymane od organizatorów.  Kubuś Puchatek „uczył” dzieci,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  „Przypomniał” o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  „Poruszył”  też zagadnienia dotyczące rozsądnego  i bezpiecznego korzystania z Internetu. Tegoroczne materiały „Akademii Bezpiecznego Puchatka” zostały również uzupełnione o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz o treści uczące efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji i rozwijania kreatywności. Podsumowaniem cyklu zajęć był właśnie udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Test zawierał 15 pytań, na które należało udzielić odpowiedzi, wybierając prawidłową spośród trzech do wyboru.  W wyniku podjętych działań zdobyliśmy Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Gratulujemy naszym pierwszakom i jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa w szkole, w domu i podczas zabawy!

Bożena Muczyńska

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: