Dobry zawód – fajne życie

W dniu 28.02.2018 r. uczniowie III a i III b oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w targach edukacyjno – zawodowych. Targi odbyły się w Łomży w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Targi edukacyjno – zawodowe  zostały zorganizowane w ramach udziału szkoły w projekcie „Dobry Zawód – Fajne życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych jak i ich rodziców. Zadaniem projektu jest  ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając  dalszą edukację prowadzącą do uzyskania pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. Obecni na targach uczniowie zapoznali się z ofertą  edukacyjną szkół  ponadgimnazjalnych z subregionu łomżyńskiego. Wystawcami na targach były szkoły branżowe i technika, oferujące kształcenie zawodowe. Targom towarzyszyły spotkania mentoringowe z pracodawcami.

Jolanta Rejkiewicz