Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie

W dniu 13.03.2018 r. w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkolenia było prowadzone przez konsultanta CEN w Suwałkach pana Andrzeja Staszczyka. Temat szkolenia dotyczył zagrożeń i niebezpieczeństw występujących w sieci Internetu. Uczniowie poznali formy cyberprzemocy oraz bezpieczne sposoby korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Rodzice natomiast poznali zagrożenia występujące w Internecie, formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Organizatorem szkolenia była Jolanta Rejkiewicz, pedagog szkolny.

Jolanta Rejkiewicz