Program „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie

Program „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoła podjęła działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na

– uczestniczeniu nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,

– dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk,

– wyznaczono szkolnego e-koordynatora do realizacji działań w zakresie stosowania TIK w szkole,

– powołano nauczycielski zespół samokształceniowy, który wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK,

– wykorzystuje się TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły.

Dzięki realizacji  programu  „Aktywna tablica” nauczyciele poznają najnowsze narzędzia, które nie tylko są łatwe do adaptacji, ale także niezwykle efektywne w procesie edukacyjnym, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką.

Szkolny koordynator

Bożena Muczyńska

Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie

 

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: