Podsumowanie projektu ,,Dobry zawód – fajne życie”

Podsumowanie projektu ,,Dobry zawód – fajne życie”

Dnia 20.06.2018r. w Szkole Podstawowej w  Rajgrodzie podsumowano udział uczniów z klas III gimnazjum w projekcie: ,,DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE” popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadaniem projektu było ukazanie  uczniom możliwości i korzyści  przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, prowadzącej do uzyskania zawodu na konkretnym stanowisku. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w targach edukacyjno – zawodowych w Łomży, przez co zostali zapoznani z ofertami szkół ponadgimnazjalnych z subregionu łomżyńskiego. Ponadto odbyły się też w ramach projektu zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym. Uczniowie mieli możliwość opracowania Indywidualnego Planu Działania, będącego wsparciem na cały etap  dalszego kształcenia, aż do uzyskania wymarzonego zawodu, dającego poczucie satysfakcji i zadowolenia w życiu osobistym. Koordynatorem projektu na etapie szkolnym jest pedagog, Jolanta Rejkiewicz.  Projekt jest dwuletni i obejmie swoim działaniem klasy III gimnazjum w roku szk. 2018/19.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: