Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Tak jak w całej Polsce, tak i w naszej szkole 22 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Był to rok pod hasłem wielu zmian, przede wszystkim wygaszania gimnazjum, a w naszym przypadku włączenia gimnazjum do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przeniesienia uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 24 do budynku gimnazjum na ulicy Stanki 14. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniowie za swoją całoroczną ciężką pracę otrzymali nagrody w postaci książek, stypendium i statuetek za osiągnięcia sportowe,  było ich w tym roku szkolnym bardzo dużo. Rodzicom wyróżnionych uczniów wręczone zostały listy gratulacyjne. Niespodzianką dla wyróżnionych uczniów były nagrody ufundowane i wręczone przez Burmistrza Rajgrodu. Niespodzianką też, a zarazem zaskoczeniem dla ucznia klasy III b gimnazjum – Radosława Markowskiego była nagroda z Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie za udział i zwycięskie zdjęcie w konkursie „Las nasze wspólne dobro”. W kończącym się roku szkolnym pożegnaliśmy uroczyście cztery osoby, które zdecydowały się przejść na emeryturę są to: Pani Teresa Stryjecka, Pani Wiesława Zimińska, Pani Zofia Zalewska i kierowca szkolnego busa Pan Adam Zimiński. Podziękowania za wieloletnią „służbę” dzieciom i młodzieży złożyli dyrektorzy Pan Arkadiusz Klimaszewski, Pan Andrzej Graczewski, jak również zaproszeni goście – Pan Burmistrz Ireneusz Gliniecki, Pan Sekretarz Piotr Milewski, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Gisztarowicz i Pan Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Pan Jacek Piorunek. Jako, że było to ostatnie zakończenie roku szkolnego w wykonaniu dyrektora Arkadiusza Klimaszewskiego, wielkie słowa uznania za wieloletnią służbę na stanowisku dyrektora, od 26 lat, (pierwsze stanowisko było w Szkole Podstawowej w Pieńczykówku, a od 2003 roku w Szkole podstawowej w Rajgrodzie przy ogólnym stażu pracy 32 lala) złożyli przedstawiciele organu prowadzącego w osobach: Pan Burmistrz, Pan Sekretarz, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej i Pan Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, od uczniów i rodziców dyrektor otrzymał gromkie brawa. Nowym dyrektorem Zespołu – Szkolno Przedszkolnego został Pan Andrzej Graczewski. Na zakończenie uroczystości Pan dyrektor Arkadiusz Klimaszewski życzył wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: