Inauguracja roku szkolnego 2018/19

Inauguracja roku szkolnego 2018/19

Dnia 3 września tak jak w wielu innych szkołach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, rok pełen nowości i dużych zmian. Jest to rok przełomowy, ponieważ po raz ostatni klasy III gimnazjum napiszą egzamin, a klasy ósme taki egzamin będą pisać po raz pierwszy i po raz pierwszy dwa roczniki ukończą edukację na poziomie podstawowym. Naszą uroczystość swoim przybyciem uświetnili Burmistrz Rajgrodu – Ireneusz Gliniecki, Sekretarz Gminy – Piotr Milewski i Przewodniczący Rady Miejskiej – Mieczysław Gisztarowicz. Burmistrz złożył gratulacje nowemu dyrektorowi, a dzieciom i młodzieży szkolnej życzył jeszcze większych sukcesów niż w ubiegłym roku szkolnym. Zmienił się napis przed wejściem do szkoły na Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie. Następna zmiana, to zmiana na stanowisku  Dyrektora Szkoły. Po wygranym konkursie na to stanowisko Dyrektorem Zespołu jest Andrzej Graczewski, życzymy dużo wytrwałości w pełnieniu tej misji.W związku z przybyciem do nas uczniów z innych szkół, zostały rozdzielone klasy szóste, wszystkie zajęcia w tych klasach są rozdzielone. Również klasa ósma została podzielona na dwa oddziały z powodu dużej ilości uczniów. Mamy nadzieję, że te podziały klas wpłyną na lepsze wyniki w nauce.Miłym zaskoczeniem było pożegnanie Arkadiusza Klimaszewskiego – poprzedniego Dyrektora Szkoły przez Komitet Rodzicielski i Radę Pedagogiczną wraz z pracownikami obsługi. Arkadiusz Klimaszewski funkcję Dyrektora Szkoły w Rajgrodzie sprawował 15 lat, a teraz będzie realizował się jako nauczyciel matematyki i informatyki.

Życzymy wszystkim pracownikom szkoły jak również i uczniom samych dobrych i miłych chwil spędzonych w szkole.

Marianna Klimaszewska

Najnowsze Wpisy

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: gimraj@wp.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69

%d bloggers like this: