Narodowe czytanie 2018

Narodowe czytanie 2018

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Tegoroczna  edycja odbyła się 8 września 2018 roku i  poświęcona była utworowi Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. Jest to  polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu, zapoczątkowana w 2012 roku. Wydarzenie to objęte jest patronatem Pary Prezydenckiej i ma na celu przybliżenie wartości i piękna literatury polskiej całemu narodowi. 19 września br. Narodowe Czytanie miało miejsce w Rajgrodzie.  W tym dniu zaproszeni goście oraz uczestnicy akcji zebrali się w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie, aby głośno odczytać fragmenty dzieł Stefana Żeromskiego. Czytaliśmy nie tylko „Przedwiośnie”, ale i inne powieści autora. Akcja odbyła się wśród wystawy kopii rękopisów Żeromskiego oraz najstarszych wydań dzieł pisanych. Nasze tegoroczne czytanie wzbogacili swym występem uczniowie klasy IV odśpiewaniem pieśni o tematyce patriotycznej pod kierunkiem P. Joanny Zawadzkiej. Powieści Żeromskiego zostały odczytane przez: polonistki, Panią Teresę Stryjecką oraz Panią Emilię Skowronek, uczniów, Weronikę Wołyniec, Wiktorię Maciorowską, Szymona  oraz przez zaproszonych gości. Byli to: Pan Stanisław Kossakowski – Przewodniczący Rady Powiatu,  Pan Piotr Milewski – sekretarz Gminy Rajgród, Pan Mieczysław Gisztarowicz – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Joanna Hader – Kierownik OPS, Pani Irena Czerwionka – przedstawicielka Klubu Seniora. Dziękujemy gościom za przybycie oraz wszystkim, którzy przyczynili się w organizacji tego dnia, a w szczególności Pani Małgorzacie Wiśniewskiej za wkład włożony w przygotowanie akcji.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie

Anna Arciszewska

/źródło: um.rajgrod.pl/

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: