Sprzątanie świata 2018

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata – Polska 2018″. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x mniej”.  W dniu 20 września 2018 roku uczniowie klas VI a i VI b pod opieką Pań Małgorzaty Wiśniewskiej i Anny Sobocińskiej udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Celem nadrzędnym akcji szkolnej jest ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.