100 lecie odzyskania niepodległości

13 listopada w przedszkolu w Rajgrodzie odbyły się uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Przybyłych gości powitał dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – pan Andrzej Graczewski. Gościem specjalnym uroczystości był Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu. Dzieci przygotowały  program artystyczny, w którym nie zabrakło tańca i śpiewu. Przedszkolaki recytowały również wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski. Głównym celem spotkania była nauka szacunku do symboli narodowych, rozwijanie poczucia przynależności do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Występ przedszkolaków, ich zaangażowanie zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po części artystycznej wszyscy zebrani z dumą odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Całą uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.