Targi edukacyjno – zawodowe w Łomży

Targi edukacyjno – zawodowe w Łomży

W dniu 5 marca 2019r. uczniowie z klas: III a i III b gimnazjum,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie  wzięli udział w targach edukacyjno-zawodowych. Targi odbyły się w Łomży, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej  nr 9. Targi edukacyjno-zawodowe  zostały zorganizowane w ramach udziału szkoły w projekcie: ,,Dobry Zawód – Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców. Zadaniem projektu jest  ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając  dalszą edukację prowadzącą do uzyskania pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. Obecni na targach uczniowie zapoznali się z ofertą  edukacyjną szkół  ponadgimnazjalnych z subregionu łomżyńskiego .Wystawcami na targach były szkoły branżowe i technika, oferujące kształcenie zawodowe. Targom towarzyszyły spotkania mentoringowe z pracodawcami.

Jolanta Rejkewicz

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: