Dzień wiosny w zerówce

Dnia 22 marca dzieci z zerówki  we współpracy z Domem Kultury w Rajgrodzie uroczyście powitały nową porę roku wiosnę, zaś pożegnały zimę. Barwnym i  głośnym korowodem wspólnie z Marzanną, kwiatami i instrumentami muzycznymi przemaszerowały do parku skandując hasło żegnające zimę. Następnie wszyscy udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego i spaliliśmy słomianą kukłę. W ten oto sposób na dobre pożegnaliśmy zimę. Na zakończenie piekliśmy kiełbaski, a na deser jedliśmy ciepłe lody. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych przedszkolaków sprawią, że wiosna zawita do nas na dobre.

A. Liżewska, K. Wójcicka i J. Rejkiewicz