OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie informuje, że mimo prowadzonej w szkole akcji strajkowej Egzamin Gimnazjalny oraz Egzamin Ósmoklasisty odbędą się zgodnie z wcześniej zaplanowanymi terminami:

Egzamin Gimnazjalny

– 10.04.2019 r. /środa/ część humanistyczna, rozpoczęcie o godz. 9.00

– 11.04.2019 r. /czwartek/ część matematyczno-przyrodnicza, rozpoczęcie o godz. 9.00

– 12.04.2019 r. /piątek/ język obcy nowożytny, rozpoczęcie o godz. 9.00

Egzamin Ósmoklasisty

– 15.04.2019 r. /poniedziałek/ język polski, rozpoczęcie o godz. 9.00

– 16.04.2019 r. /wtorek/ matematyka,  rozpoczęcie o godz. 9.00

– 17.04.2019 r./środa/ język angielski, rozpoczęcie o godz. 9.00

Z poważaniem

dyrektor Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Rajgrodzie

Andrzej Graczewski