Wycieczka do Białowieży

Wycieczka do Białowieży

Dnia 11 czerwca 2019 r. 45 uczniów z klas IV-VI udało się na wycieczkę do Białowieży. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego oraz Ogród i Park Pałacowy. Uczniowie mieli możliwość wejść w muzealny środek lasu i poznać życie leśnych mieszkańców. Dużo wrażeń dostarczył Rezerwat Pokazowy Żubrów – gdzie można było zobaczyć żubry, żubronie, sarny, łosie, jelenie, żbiki, wilki, rysie, konie polskie. Przewodnik w ciekawy sposób opowiadał o zwierzętach i przyrodzie. Pomimo upału uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu, kupili wiele pamiątek. Uczestnicy wyjazdu wraz dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie kierują swoje podziękowania dla Pana Pawła Chylińskiego i Koła Łowieckiego „Łoś Rajgród”, które sfinansowało wycieczkę do Białowieży.

Teresa Stryjecka

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: