Wycieczka do Białowieży

Dnia 11 czerwca 2019 r. 45 uczniów z klas IV-VI udało się na wycieczkę do Białowieży. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego oraz Ogród i Park Pałacowy. Uczniowie mieli możliwość wejść w muzealny środek lasu i poznać życie leśnych mieszkańców. Dużo wrażeń dostarczył Rezerwat Pokazowy Żubrów – gdzie można było zobaczyć żubry, żubronie, sarny, łosie, jelenie, żbiki, wilki, rysie, konie polskie. Przewodnik w ciekawy sposób opowiadał o zwierzętach i przyrodzie. Pomimo upału uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu, kupili wiele pamiątek. Uczestnicy wyjazdu wraz dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie kierują swoje podziękowania dla Pana Pawła Chylińskiego i Koła Łowieckiego „Łoś Rajgród”, które sfinansowało wycieczkę do Białowieży.

Teresa Stryjecka