Spotkanie z górnikiem

Dnia 29 listopada 2019 r. tuż przed Barbórką klasy I-III naszej szkoły gościły górnika. Podczas spotkań uczniowie mieli okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika. Dowiedzieli się w jaki sposób wydobywany jest węgiel oraz jak bardzo jest nam potrzebny w codziennym życiu.  Mieli okazję przyjrzeć się z bliska kaskom, szpadzie, lampom oraz czapce górniczej, dowiedzieć się jakie znaczenie maja kolory pióropuszy na czapce i kto je nosi. Dzieci chętnie oglądały górniczy mundur oraz z zaciekawieniem wysłuchały opowieści naszego gościa, mogły również przymierzyć elementy górniczego stroju. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani przez gościa specjalnie przywiezionymi na tę okazję śląskimi słodyczami. Spotkanie zakończyły podziękowania dla gościa i wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy panu Jarosławowi za

zaangażowanie i poświęcony czas.

Joanna Zawadzka