Stypendia dla uczniów w ramach projektu

Stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie w ramach projektu – „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych”.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych” wdrożono do realizacji kolejne zadanie – „Pomoc stypendialna”. Stypendia otrzymało 15 uczniów kl. V – VIII, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, systematycznie uczęszczali na zajęcia projektowe oraz uzyskali wysokie wyniki w testach sprawdzających postęp uczniów na prowadzonych zajęciach.

Koordynator projektu

Arkadiusz Klimaszewski