Zawieszenie zajęć w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Zajęcia w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie zostają zawieszone do 24 maja 2020 r. Zadania przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w tym okresie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.