Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

W związku ze stopniowym powrotem do stacjonarnego funkcjonowania szkoły od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziału przedszkolnego mogą brać udział w  zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.

Zajęcia te będą odbywały się w godzinach od 8.00 do 13.00. W  związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii.

Rodzice, którzy wyrazili zainteresowanie uczęszczaniem dziecka na zajęcia powinni złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć) deklarację uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych – wychowawczych.

Od poniedziałku, 18 maja br. jest możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, za zgodą rodziców będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności egzaminacyjnych. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia(ów), a także warunków szkoły.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych

2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych

3. Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: