Informacje dotyczące konsultacji

Informacje dotyczące konsultacji

W związku z możliwością prowadzenia konsultacji z nauczycielami dla klas VIII od 25 maja poproszę o zgłaszanie przez rodziców/opiekunów prawnych chęci uczestnictwa  dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów  pisemnie/elektronicznie bądź telefonicznie do sekretariatu szkoły (zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl / 86 272 14 16). O harmonogramie konsultacji informować będzie wychowawca klasy oraz zostanie on zamieszczony na  stronie internetowej szkoły. Konsultacje będą indywidualne bądź grupowe. Dowóz na konsultacje w zakresie własnym rodziców.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: