Informacje dotyczące konsultacji

W związku z możliwością prowadzenia konsultacji z nauczycielami dla klas VIII od 25 maja poproszę o zgłaszanie przez rodziców/opiekunów prawnych chęci uczestnictwa  dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów  pisemnie/elektronicznie bądź telefonicznie do sekretariatu szkoły (zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl / 86 272 14 16). O harmonogramie konsultacji informować będzie wychowawca klasy oraz zostanie on zamieszczony na  stronie internetowej szkoły. Konsultacje będą indywidualne bądź grupowe. Dowóz na konsultacje w zakresie własnym rodziców.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami