Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 1. Zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej dokonujemy od 10 do 22 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu (z wyłączeniem dni od  16 do 18  czerwca – egzamin ósmoklasistów).
 2. Miejscem zwrotu podręczników będzie hol wejścia do szkoły przy HALI SPORTOWEJ (do budynku szkoły wchodzimy  pierwszym wejściem od lewej).
 3. Podręczniki zwracamy w pełnych kompletach, zapakowane w reklamówkę, z włożoną do środka kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza uczeń. Kartkę z imieniem, nazwiskiem  ucznia oraz klasą i  datą zwrotu przyklejamy również  na zewnątrz.
 4. Tak przygotowane książki pozostawiamy w wyznaczonym miejscu, na stoliku przypisanym do danej klasy.
 5. Zwrot potwierdzamy podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
 6. Książki trafiają na kwarantannę. Po jej zakończeniu rodzice przez dziennik elektroniczny i wychowawcę zostaną poinformowani o ewentualnych brakach w zwrocie.

Podręczniki należy przygotować do zwrotu : zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki,  usunąć foliowe obłóżki, powycierać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, oraz usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki…) Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.

W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, zagubienia  – zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczeń rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji przez wychowawcę klasy bądź nauczyciela bibliotekarza.

Harmonogram zwrotu podręczników:

10.06.2020 r.

 • klasa VIII – godz. 8.00 – 9.00
 • klasa II – godz. 8.00 – 11.00
 • klasa Va – godz. 11.15 – 13.15

15.06.2020 r.

 • klasa V b – godz. 8.00-10.00
 • klasa VI b – godz. 10.15- 12.30
 • klasa VI a- godz. 12.45 – 15.00

19.06.2020 r.

 • klasa IV – godz. 9.00-10.00
 • klasa III – godz. 10.00 – 11.00
 • klasa I – godz. 11.15 – 13.15

22.06.2020 r.

 • klasa VII b – godz. 8.00-10.00
 • klasa VII a – godz. 10.00 – 12.00

Prosimy o zwrot podręczników szkolnych według ustalonego harmonogramu, konieczne jest stosowanie się do wyznaczonych terminów i godzin.

Jednocześnie podczas zwrotu podręczników zabieramy ze szkoły pozostawione w niej swoje rzeczy oraz oddajemy kluczyk od szatni.

Zachowujemy  również zasady  bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: