Nauczanie zdalne

Informujemy że materiały do nauczania zdalnego w ostatnim tygodniu nauki będą przesyłane przez nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę e-mail.