Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty  można odbierać w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) w sekretariacie szkoły w godzinach od 12.00 do 15.00. Podczas odbioru zaświadczeń prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (obowiązuje maseczka i rękawiczki).