Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21

Zakupu podręczników do wszystkich zajęć  edukacyjnych za wyjątkiem religii dla uczniów dokonuje szkoła. W nadchodzącym roku szkolnym 2020/21 zestawy podręczników dla 5 latków oraz oddziału przedszkolnego (zerówki) zostały zamówione przez wychowawców grup i będą do kupienia wraz z rozpoczęciem roku.  Tak jak w przypadku klas I – VIII, rodzice 5 i 6 latków we własnym zakresie kupują tylko podręczniki do religii.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21