Informacja dotycząca opłat za obiady

Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto spółki do 5 dnia następnego miesiąca, koszt jednego obiadu 9,50 zł .

Dane do przelewu:

RAJGART Sp. z o.o

ul. Młynarska 42 lok. 115

01 – 171 Warszawa

NIP 5272834791   REGON 369304990

Idea Bank 90 1950 0001 2006 0052 5070 0002