Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 9 października 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla wszystkich prawdziwe święto demokracji. Swoich przedstawicieli wybierali uczniowie klas 4-8, ważne głosy oddali  również  nauczyciele oraz Pan Dyrektor. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na karcie, która następnie została wrzucona do przygotowanej do tego celu urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie Samorządu: pani Małgorzata Wiśniewska i pani Anna Sobocińska, natomiast w skład Komisji Wyborczej weszła młodzież z klas ósmych: Gabriela Płońska, Julia Oleksy, Magdalena Kosińska i Bartosz Cebeliński. To oni odpowiadali za współorganizację wyborów oraz liczenie głosów, wykazując się ogromnym zaangażowaniem, sumiennością oraz rzetelnością. Dużą przewagą głosów wybory wygrała Lidia Rutkowska z kl.VIIIa. Nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego jest dobrze znana społeczności – wcześniej brała aktywny udział w życiu szkoły i niejednokrotnie uświetniała swoją osobą, swoim talentem uroczystości kulturalne oraz patriotyczne. Zastępcą Przewodniczącego SU została Julia Dziądziak z kl.VIIb, natomiast funkcję Sekretarza piastować będzie Przemysław Stefanowski z  kl.VIIIa. Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy oraz życzymy owocnej  i przyjemnej pracy na rzecz szkoły.

Samorząd Uczniowski

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: