Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

Od września 2020 r. nasza szkoła uczestniczy w programie profilaktycznym uruchomionym  przez Państwową Inspekcję Pracy programie profilaktycznym „Bezpiecznie w szkole”. Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program jest wsparciem dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych w ograniczeniu szkodliwych czynników związanych z epidemią.

Więcej szczegółów – POBIERZ