Podsumowanie zbiórki dla Nikosia

Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie pod kierunkiem koordynatora Joanny Zawadzkiej w dniach 19-23.10.2020r. Przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz śmiertelnie chorego Nikodema. Zbiórki przeprowadzone były w czasie pierwszych godzin lekcyjnych przez dwuosobowe zespoły wolontariuszy. Łącznie zebrano 2200 zł. W imieniu Nikosia dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom oraz pracownikom szkoły za ten „Dar serca”.

Wolontariusz

Aleksander Perełka