Baner informujący od powrocie do nauczania stacjonarnego dla klas 1-3 w szkołach podstawowych

Powrót uczniów klas I – III do szkoły

Powrót uczniów klas I – III do szkoły

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz przedszkola wracają do szkoły i będą uczyć się stacjonarnie. Uczniowie klas I – III rozpoczynają lekcje według zmienionego harmonogramu/planu:

  • Klasa I – godz. 7.50
  • Klasa II – godz. 8.10
  • Klasa III – godz. 8.00

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Tak jak to miało miejsce w miesiącach wrześniu i październik każda z klas: przebywa w wyznaczonej i stałej sali, wchodzi do szkoły i wychodzi ze szkoły oddzielnym wejściem. Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych przebywają na korytarzu w pobliżu wyznaczonej sali po opieką nauczycieli prowadzących zajęcia. Podczas pobytu w szkole uczniowie są zobowiązani nosić maseczkę. Zdejmują ją po zajęciu miejsca: w sali lekcyjnej, świetlicy szkolnej, bibliotece, stołówce szkolnej.

Od poniedziałku 18 stycznia w reżimie sanitarnym wydawane będą obiady w stołówce szkolnej. Cena obiadu wynosi 8,50 zł.

Dowóz uczniów do szkoły realizowany będzie zgodnie z rozkładem jazdy autobusów jaki obowiązywał we wrześniu i październiku 2020 r.

Szczegółowych informacji związanych z planem i organizacją zajęć udzielają wychowawcy klas.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wszystkie zostały umieszczone na stronie https://rajgrod.edu.pl/  bardzo proszę o ścisłe ich przestrzeganie.

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Dyrektor ZSP w Rajgrodzie

Andrzej Graczewski

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: