Szkolny Konkurs Sienkiewiczowski

Szkolny Konkurs Sienkiewiczowski

Zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej szkole, mającą na celu podtrzymywanie pamięci o patronie, w tym roku został zorganizowany konkurs pt. „MOJA SZKOŁA –  MÓJ PATRON – HENRYK SIENKIEWICZ”. Jego celem była nie tylko popularyzacja twórczości noblisty, ale przede wszystkim rozwijanie artystycznej wrażliwości i kreatywności uczniów. Uczestnicy mogli doskonalić umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, które przez mijający rok szkolny niestrudzenie wykorzystywali do nauki i samodzielnej pracy.

Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe – uczniowie klas 0-III mieli za zadanie przygotować kartkę pocztową związaną z naszą szkołą i jej patronem, natomiast uczniowie klas IV-VIII utworzyć album zatytułowany „Podróże z Sienkiewiczem”.

Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwali koordynatorzy – pani Małgorzata Wiśniewska i pani Anna Sobocińska. Komisja, zajmująca się oceną prac i wyborem zwycięzców, brała pod uwagę zarówno walory artystyczne, takie jak przejrzystość, estetyka i wykonanie, jak również wartość merytoryczną dzieł. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Wyniki konkursu:

Laureaci w kategorii klas 0-III (kartka pocztowa):

I miejsce – Paulina Policha  kl.II

II miejsce – Zuzanna Kalicka kl.II

III miejsce – Aneta Muczyńska kl.II

Wyróżnienie – Aleksandra Kucharska kl.III, Julia Gutowska kl.II

Laureaci w kategorii klas IV-VIII (album):

I miejsce – Martyna Dziądziak kl.IV

II miejsce – Patryk Zawadzki kl.VIIIa

III miejsce – Szymon Wiśniewski kl.IV

Wyróżnienie – Sebastian Muczyński kl.VIb, Oliwier Nerkowski kl.VIb, Adrian Korwek kl.IV, Maksymilian Arciszewski kl.VIIIb

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za pomysłowość i zaangażowanie w podtrzymywanie pamięci o patronie naszej szkoły. 

Organizatorzy – Samorząd Uczniowski

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: