logo programu uniwesytet dzieci

Indeksy rozdane

Indeksy rozdane

W tym roku szkolnym klasa druga bierze udział w projekcie edukacyjnym w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Fundacja Uniwersytet Dzieci, działa pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Scenariusze lekcji, składające się na projekty są zgodne z podstawą programową.

W dniu 27 października klasa 2 otrzymała indeksy Uniwersytetu Dzieci.
Dzięki współpracy w w/w fundacją chcemy rozwijać potencjał twórczy i intelektualny naszych uczniów, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać. Chcemy rozwijać potrzebę uczenia się przez całe życie oraz kształtować umiejętność krytycznego myślenia.
Uczniowie za każdą wspólnie zrealizowaną lekcje otrzymują naklejki. Do tej pory rozmawialiśmy o tym jak skutecznie działać w zespole i czy możemy ćwiczyć swoją uwagę. Każdy z uczniów może pochwalić się dwoma naklejkami, kolejne wyzwania przed nami.

Bożena Muczyńska

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: