Świętoto niepodległości

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel przygotowany przez uczniów klasy IV pod kierunkiem opiekunów Katarzyny Truszkowskiej i Joanny Zawadzkiej rozpoczął się od przywitania przybyłych gości: Sekretarza Gminy – Piotra Milewskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – Magdaleny Gryczan, Przewodniczącej Rady Rodziców – Agnieszki Dziądziak. Uroczystość przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. 11 Listopada to dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Listopad to miesiąc szczególny naszemu narodowi – symbol niewoli i wolności. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy IV  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Katarzyna Truszkowska

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: