Mistrz pieknego czytania

Mistrz Pięknego Czytania

Mistrz Pięknego Czytania

Dnia 4 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy ,,Mistrz Pięknego Czytania’’.

Uczestniczyli w nim najlepiej czytający reprezentanci klas I-III wyłonieni drogą klasowych eliminacji. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszej części uczestnicy prezentowali fragmenty tekstu wybranego przez siebie i wyuczonego w domu. W drugim etapie konkursu uczestnicy mieli za zadanie przeczytać wylosowany tekst. Ten etap sprawdzał umiejętność czytania bez przygotowania.

W tegorocznej edycji konkursu uczniowie prezentowali utwory Marii Konopnickiej. 

Maria Konopnicka –poetka, jedna z najwybitniejszych polskich pisarek, autorka wielu wierszy dla dzieci  została uhonorowana  przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej patronką roku 2022.

Komisja w składzie: p. Jolanta Rejkiewicz, p. Anna Sobocińska, p. Katarzyna Truszkowska oceniła uczestników i wyłoniła laureatów.

Tytuł „Mistrza Pięknego Czytania’’ klas I – III w roku szkolnym 2021/2022 zdobyły:

Julia Kołowska – klasa I

Klaudia Chomiczewska – klasa II

Paulina Policha – klasa III

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy Mistrzom i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Organizatorzy konkursu:  Małgorzata Wiśniewska, Joanna Zawadzka.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: