Czytam z emocją moduł V

Spotkanie ze Smokiem Wawelskim

Spotkanie ze Smokiem Wawelskim

W czerwcu dzieci z oddziału przedszkolnego realizowały ostatni już V moduł innowacji pedagogicznej „Czytam z Emocją”. Tematem zajęć był Smok Wawelski, czyli o tym jak pokonać przeszkody, które wydają się bardzo trudne. Przedszkolaków do Krainy Odwagi przeniosły starsze koleżanki z klasy V – Weronika Jankowska, Weronika Zabłocka i Martyna Dziądziak poprzez bardzo ciekawy sposób przedstawienia treści lektury. Podczas wykonania zadań dzieci stanęły oko w oko ze swoimi strachami i uświadomiły sobie, że strach to nasz sojusznik, a nie wróg. Na zakończenie wykonały wspólny taniec ze Smokiem Wawelskim.

Podróż w świat emocji w ramach Międzynarodowego Projektu  Emocja okazał się piękną przygodą. Zajęcia przyniosły dzieciom wiele radości. Rozwinęły wyobraźnię i kreatywność. Rozbudziły wiarę we własne możliwości i podniosły umiejętność funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość i wrażliwość na potrzeby innych.

Nasze Dane Adresowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie

ul. Stanki 14 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272-14-16
e-mail: zsp@umrajgrod.pl
e-mail: zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Przedszkole w Rajgrodzie

ul. Franciszka Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród
nr tel: 86 272 31 69
e-mail: zsp@umrajgrod.pl

%d bloggers like this: